Subsidie Voorkomen schade door wolven provincie Drenthe


Na jaren van afwezigheid is de wolf terug in Drenthe. De verwachting is dat er in de komende jaren zich meer wolven vestigen in Nederland en dat er mogelijk meerdere roedels gevormd worden. Mogelijk dus ook in onze provincie. Ook is de verwachting dat meerdere solitaire, zwervende wolven Nederland zullen bezoeken de komende jaren. De meeste wolven zijn afkomstig uit Duitsland.

Over de subsidie

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook de schadegevallen toe. Steeds meer schapen- en geitenhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe.

De schapen- en geitenhouders moeten geregistreerd staan in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren.

De subsidie wordt slechts eenmaal op basis van deze regeling verstrekt. Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvrager al een bijdrage heeft ontvangen van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe voor het aanschaffen en/of aanpassen van hetzelfde raster.

De subsidie wordt verstrekt voor:

  • Het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.

De afrastering moet voldoen aan de Fauna Schade Preventiekit module wolven, zoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en het gemiddeld aantal schapen en/of geiten dat de eigenaar de afgelopen twee jaar in bezit had.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000,00. Er is € 800.000,00 beschikbaar voor deze regeling.

Wolvenconsulent

Aan welke eisen moet uw afrastering voldoen? Welke materialen kunt u gebruiken? Hoe past u een afrastering in het landschap? Welk onderhoud is nodig? Wat zijn de subsidiemogelijkheden? Het antwoord op deze en andere vragen kan worden gegeven door de wolvenconsulent. De wolvenconsulent geeft praktisch advies en helpt bij de aanvraag.

Hoe kunt u de wolvenconsulent bereiken?

Mail uw naam, organisatie (indien van toepassing) en telefoonnummer naar wolvenconsulent@drenthe.nl en dan krijg u een voorstel voor een belafspraak. Indien gewenst kan de wolvenconsulent ook op locatie komen kijken naar de persoonlijke situatie in het veld en welke preventieve maatregelen nodig zijn.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55