Subsidie 75 jaar vrijheid Drenthe - Provinciale activiteiten


In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is een moment dat we die herwonnen vrijheid herdenken en vieren. In heel Drenthe worden ter gelegenheid daarvan activiteiten georganiseerd. Om lokale plannen mogelijk te maken stelt de provincie een bedrag beschikbaar om die activiteiten te ondersteunen.

Let op: aanvragen kunnen tot en met 30 november 2019 ingediend worden!

Het doel

De subsidieregeling heeft als doel activiteiten te stimuleren die op de gehele provincie Drenthe, of in ieder geval meerdere gemeenten in de provincie, betrekking hebben.

Voor wie

De regeling is bestemd voor rechtspersonen en natuurlijke ondernemingsvormen (Met uitzondering van gemeenten).

De subsidie

U kunt een bijdrage van 75% van de projectkosten krijgen met een maximum van € 200.000,00.

Als u voor dezelfde activiteit ook van een andere provinciale regeling gebruik maakt, mag het gezamenlijke bedrag niet hoger zijn dan 75% van de projectkosten.

Subsidieaanvragen lager dan € 10.000,00 komen niet in aanmerking.

U kunt de subsidie het hele jaar aanvragen.

Subsidiecriteria

Subsidiecriteria

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aan de volgende criteria voldoen:

  1. Met de activiteit krijgen de waarden rondom vrijheid blijvend een plek in de samenleving. Deze waarden zijn een reden om die vrijheid structureel te herdenken en vieren (duurzaam effect binnen de samenleving);
  2. Het project moet hoofdzakelijk in Drenthe plaatsvinden en/of gericht zijn op 75 jaar vrijheid in Drenthe (Drents belang);
  3. U betrekt jonge generaties (als doelgroep) bij het project;
  4. Het project is anders en/of aanvullend op bestaande activiteiten die eveneens in het kader van herdenking en viering van de bevrijding georganiseerd worden. Het project gaat buiten de gebruikelijke paden (onderscheidend in vorm en opzet);
  5. Het project is bestemd voor activiteiten waarvan het effect in de hele provincie Drenthe of in meerdere gemeenten merkbaar is (provinciale uitstraling);
  6. U besteedt in de uitvoering van het project zo mogelijk aandacht aan mensen met een beperking (in de breedste zin van het woord);
  7. Als uw activiteit een cultuurproject betreft moet dit voldoen aan inhoudelijke en organisatorische professionaliteit (artistieke kwaliteit).

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen