Subsidie 75 jaar vrijheid Drenthe - Lokale activiteiten


In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is een moment dat we die herwonnen vrijheid herdenken en vieren. In heel Drenthe worden ter gelegenheid daarvan activiteiten georganiseerd. Om lokale plannen mogelijk te maken stelt de provincie voor iedere gemeente een bedrag beschikbaar om die activiteiten te ondersteunen.

Voor wie

De regeling is bestemd voor Drentse gemeenten die het bedrag als cofinanciering kunnen inzetten.

Subsidiebedrag

De hoogte van het bedrag is per gemeente verschillend en is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. (zie voor het exacte bedrag artikel 10 van de subsidieregeling)

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen