Subsidie Natuur- en Milieueducatie


Met de Subsidieregeling Natuur- en Milieueducatie kunt u een bijdrage aanvragen voor initiatieven en activiteiten op het terrein van natuur en milieu. Het doel van de activiteiten moet zijn kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het organiseren van studiedagen, symposia en workshops. Ook het ontwikkelen van onderwijs- en voorlichtingsmateriaal, tentoonstellingen of excursies kan eronder vallen.

Aanvragen niet meer mogelijk

Aanvragen voor deze regeling is niet meer mogelijk. Het subsidieplafond is bereikt.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Voor wie

Natuur-, milieu- en consumentenorganisaties kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 3000,- per aanvraag.

Voorwaarden

U kunt alleen subsidie krijgen voor de werkelijke kosten voor de organisatie en uitvoering van de NME-activiteit. Denk daarbij aan bijvoorbeeld zaalhuur, vergoedingen voor cursusleiders en kosten voor print- en drukwerk of aanschaf van cursusmateriaal. De activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van (tenminste twee gemeenten in) Drenthe.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55