Subsidie Levensloopbestendig wonen


Provincie Drenthe heeft een nieuwe subsidieregeling ‘levensloopbestendig wonen’. Deze regeling is bedoeld voor niet-particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld voor woningbouwcorporaties. Hiermee kunnen woningen aangepast worden, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Het gaat om aanpassingen zoals het automatiseren en slimmer maken van processen in huis, het plaatsen van bredere deuren, een antislipvloer of verlaagde drempels. De provincie stelt hiervoor €230.000,-- beschikbaar.

Aanvragen niet meer mogelijk

U kunt geen aanvragen meer indienen voor deze regeling.

Voor wie

Deze regeling is bedoeld voor niet-particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld voor woningbouwcorporaties.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Er geldt een maximum van €25.000 per aanvraag en het is de bedoeling dat er minimaal 50 procent cofinanciering is.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55