Subsidie Wijk-buurt-dorp initiatieven


Groepen inwoners uit Drenthe die vrijwillig bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in eigen buurt, wijk of dorp kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatief. Het gaat om inwonersinitiatieven zoals activiteiten in een dorpshuis, groenonderhoud of het organiseren van vrijwillige thuiszorg. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om in de eigen wijk, buurt of dorp te wonen.

Aanvragen is niet meer mogelijk. Het subsidieplafond is bereikt.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en coöperaties die lokaal actief zijn op sociaal-maatschappelijk terrein binnen de provincie Drenthe.

Het initiatief moet betrekking hebben op minstens een van onderstaande thema's:

  • leefbaarheid en bereikbaarheid
  • wonen
  • armoede en laaggeletterdheid
  • gezondheid en vitaliteit
  • iedereen doet mee (inclusie)
  • onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Op de website 'Sociale Agenda' staat meer informatie over deze thema's. Tip: bekijk deze informatie; dan kunt u in het aanvraagformulier een goede keuze maken aan welk thema uw aanvraag voldoet.

Een van de voorwaarden is dat het initiatief minimaal drie jaar in stand blijft.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,--.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze regeling: € 660.000,--.

De hoogte van de deelsubsidieplafonds bedraagt:

  • Zuidoost-Drenthe (Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden): € 220.000,--
  • Zuidwest-Drenthe (Midden-Drenthe, Hoogeveen, Westerveld, Meppel, De Wolden): € 220.000,--. Let op: voor de regio Zuidwest-Drenthe is het subsidieplafond bereikt; hier kunt u geen subsidie meer voor aanvragen.
  • Noord-Drenthe (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noorderveld): € 220.000,--. Let op: voor de regio Noord=Drenthe is het subsidieplafond bereikt; hier kunt u geen subsidie meer voor aanvragen.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55