Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie


Om initiatiefnemers die aan de slag willen met duurzame energieproductie maar belemmerd worden door netcongestie te ondersteunen bij het identificeren en realiseren van oplossingen, stelt de provincie Drenthe de subsidieregeling ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’ open.

Aanvragen niet meer mogelijk

Aanvragen is niet meer mogelijk, de aanvraagperiode is afgelopen.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Over de regeling

Initiatiefnemers kunnen vanuit deze regeling subsidie aanvragen voor de volgende twee activiteiten:

  1. Een door een kennisleverancier uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Er wordt maximaal 90% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 4.500,-- per aanvraag;
  2. Het technisch oplossen van de belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Er wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd met een maximum van € 50.000,-- per aanvraag.

Voor de looptijd van de regeling is er € 100.000 beschikbaar voor haalbaarheidsstudies (onderdeel a) en € 1.100.000 voor realisatie (onderdeel b).

Met de subsidie wil de provincie een bijdrage leveren aan het identificeren en realiseren van praktische en haalbare oplossingen voor het niet terug kunnen leveren van elektriciteit op het net. Doel is de realisatie van zoveel mogelijk duurzame projectinitiatieven die al zijn voorbereid maar niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk en geen energie kunnen terugleveren.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor ondernemers en rechtspersonen in Drenthe met een grootzakelijke aansluiting elektriciteit, die aan de slag willen met duurzame energieproductie maar belemmerd worden door netcongestie.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 januari 2022 tot en met 1 oktober 2023.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55