DigiD


Bij de provincie Drenthe kunt u voor een aantal onderwerpen inloggen met uw DigiD-inlogcode.

Een aanvraag of melding moet vaak voorzien zijn van een rechtsgeldige ondertekening. In steeds meer digitale formulieren kunt u in die gevallen uw digitale handtekening zetten in de vorm van uw DigiD, een persoonlijke inlogcode. Ook de provincie Drenthe werkt daaraan.

DigiD (spreek uit: 'Diegiedee') staat voor Digitale Identiteit; het is een systeem waarmee de hele overheid op internet uw identiteit kan nagaan. Met deze inlogcode kunt u terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Na ontvangst worden formulieren automatisch geregistreerd. Invullers ontvangen per omgaande een ontvangstbevestiging.

Aanvragen


Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format. Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn. Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.