eHerkenning


Wat is eHerkenning?

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven.

Bij de provincie Drenthe kunt u van eHerkenning gebruik maken bij diverse aanvragen voor subsidies, vergunningen ontheffingen. Dit staat dan bij de betreffende regeling vermeld.  Voor inloggen en ondertekenen met eHerkenning heeft u bij de provincie Drenthe betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.

Daarnaast dient u gemachtigd te zijn voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning'. Voor diverse nieuwe formulieren, alsmede de toegang tot ons klantportaal heeft u de dienst Inloggen voor e-formulieren en klantportaal nodig.

Voor enkele formulieren heeft u momenteel ook nog de diensten Vergunningen, ontheffingen en meldingen of Overige zaken nodig.

Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel

  • Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
  • U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
  • Ga naar de website eHerkenning en bepaal bij welke aanbieder u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over waar u op moet letten bij de aanschaf.
  • Met uw eHerkenningsmiddel kunt u inloggen bij diverse overheidsorganisaties.

Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt

Vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 heeft uw eHerkenningsleverancier een machtigingenregister. Hierin laat u per dienst vastleggen welke medewerker u machtigt namens uw bedrijf. Dit kan alleen een wettelijke vertegenwoordiger of een machtigingenbeheerder van uw bedrijf regelen. Een wijziging of intrekking van de machtiging geven zij door aan uw erkende aanbieder.

Vragen en klachten over uw eHerkenningsmiddel

Voor vragen, klachten en vervanging van het eHerkenningsmiddel kunt u terecht bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.


Vraagt u namens een andere partij aan?

Maak dan gebruik van de 'ketenmachtiging'. Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning.