Subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe


De provincie Drenthe wil ondernemers stimuleren om zich meer op export te richten. Vanuit de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe is daarom geld beschikbaar voor internationale activiteiten.

Let op

Dit is de oude regeling. Kijk voor de actuele regeling op: Subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0

Meer informatie over de onderdelen

Voor wie

De subsidie is voor mkb-ondernemingen in de provincie Drenthe. Zij kunnen subsidie aanvragen voor internationale activiteiten. Op het moment van de aanvraag zijn er nog géén verplichtingen aangegaan met betrekking tot deze activiteiten.

Het doel

Het verbeteren van de kennis van mkb-ondernemers over internationale handel. Dit moet uiteindelijk de export vanuit Drenthe stimuleren.

De subsidie

Deze subsidieregeling is een onderdeel van het ‘Aanvalsplan Internationaal Ondernemen Drenthe 2017 – 2021’. De regeling biedt financiële steun bij:

  • internationale marktverkenningsactiviteiten;
  • internationale marktontwikkelingsactiviteiten;
  • handelsmissies.

U kunt per activiteit een aanvraag voor subsidie indienen. De voorwaarde is wel dat elke aanvraag over een andere activiteit gaat.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen