Subsidie voorkomen schade door wolven provincie Drenthe


Na jaren van afwezigheid is de wolf terug in Drenthe. De verwachting is dat in de komende jaren nog meer wolven zich gaan vestigen in Nederland en dat er mogelijk meerdere roedels gevormd worden. Mogelijk dus ook in onze provincie. Ook is de verwachting dat meerdere solitaire, zwervende wolven Nederland zullen bezoeken de komende jaren. De meeste wolven zijn afkomstig uit Duitsland

Over de subsidie

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in het zogenaamd wolvenrisicogebied, locaties aangewezen waar het risico op schade door deze wolven aannemelijk is.

Om houders van schapen en/of geiten in die gebieden tegemoet te komen is deze subsidieregeling opengesteld. De schapen- en geitenhouders moeten geregistreerd staan in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren.

De subsidie wordt slechts eenmaal op basis van deze regeling verstrekt. Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvrager al een bijdrage heeft ontvangen van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe voor het aanschaffen en/of aanpassen van hetzelfde raster.

De subsidie wordt verstrekt voor:

  • Het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering
  • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.

De afrastering moet voldoen aan de Fauna Schade Preventiekit module wolven, zoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en het gemiddeld aantal schapen en/of geiten dat de eigenaar de afgelopen twee jaar in bezit had.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 20.000,00. Er is € 200.000,00 beschikbaar voor deze regeling.

Kaart risicogebied wolvenschade

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55