Wedstrijden op de weg, ontheffing


Als u met betrekking tot een openbare weg wedstrijden met voertuigen, zoals auto of fiets wilt houden, bent u verplicht ontheffing aan te vragen van het verbod zoals genoemd in artikel 10 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Er is sprake van een wegwedstrijd, zodra prestaties worden vastgesteld en met elkaar worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld bij een autopuzzeltocht of wielerwedstrijd.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Waar vraagt u een ontheffing aan?

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg. Dat is:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat als de weg onder het beheer van het rijk valt.
  • De provincie als de weg onder het beheer van de provincie valt en als de route door meerdere gemeenten gaat.
  • De gemeente als de route binnen één gemeente valt.

In welke gevallen moet er een ontheffing worden aangevraagd?

  • U wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg;
  • De wedstrijd speelt zich af op het gebied van meerdere gemeenten;
  • U kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade (artikel 148 lid 2 Wegenverkeerswet 1994);
  • U kunt aantonen dat er goedkeuring is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement;
  • Uit de aanvraag blijkt dat er ontheffingen nodig zijn van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen