Vergunning voor verbod op bijvoeren wildsoorten


Het is verboden om edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en bejaagbare soorten bij te voeren om te zorgen dat er meer dieren komen. Als bijvoeren echt nodig is vanwege bijzondere weersomstandigheden of door een tijdelijk voedseltekort voor de dieren, dan kunt u hiervoor een vergunning aanvragen. U vraagt een vergunning aan bij de provincie, in de provincie waar het bijvoeren gebeurt.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

U kunt een vergunning krijgen om wilde dieren bij te voeren als:

 • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
 • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is;
 • er geen andere goede oplossing is in plaats van het bijvoeren.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, dan kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw vergunning. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55