Vergunning voor bouwen over een vaarweg


Als u in, onder, over of dicht bij het water werk wilt uitvoeren of een evenement wilt organiseren, dan is het verstandig eerst te controleren wie de beheerder van deze vaarweg is. Is de vaarweg in beheer van de provincie, dan moet u bij de provincie een vergunning aanvragen.

Bij werk kunt u bijvoorbeeld denken aan het bouwen van viaducten, bruggen, een aanlegsteiger, een insteekhaven, tuinhuisjes enzovoort.

Bij evenementen kunt u bijvoorbeeld denken aan een zeilwedstrijd, een roeiwedstrijd, een triathlon, een survivalrace, een concert op het water enzovoort.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag zijn onder andere:

 • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een bouwwerk of activiteit verrichten in, onder of over een vaarweg.
 • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
 • Het te maken bouwwerk belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van de vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunning. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing over de vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten (leges) verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55