Vergunning aanvragen voor stikstofuitstoot


U mag niet zomaar in de buurt van een Natura 2000-gebied activiteiten uitvoeren die stikstof uitstoten. Hiervoor moet u eerst een vergunning aanvragen bij de provincie.

Let op

Voerde u vóór 1 juli 2023 al activiteiten uit in of dicht bij een Natura 2000-gebied waar u geen vergunning voor nodig had, omdat de stikstofuitstoot laag was? Dan komt uw project in aanmerking voor legalisatie. Dit betekent dat de provincie ervoor gaat zorgen dat u uw activiteiten mag blijven uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld doordat de provincie u een omgevingsvergunning geeft. Neem hiervoor contact op met de provincie.

Onder andere vee, wegverkeer en industriële bedrijven stoten stikstof uit. Uitgestoten stikstof kan weer neerdalen. Dit is stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie te groot wordt, dan kan de grond vermesten en verzuren. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur.

Leidt uw activiteit mogelijk tot stikstofdepositie in een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied)? Dan heeft u een vergunning nodig.

Heeft uw activiteit op een andere manier mogelijke impact op een Natura 2000-gebied? Neem dit mee in de vergunningaanvraag.

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor tijdelijke stikstofuitstoot als gevolg van bouw- of sloopwerkzaamheden. Sinds 1 juli 2021 is er een bouwvrijstelling.

Aanpak

Kijk via de AERIUS Calculator of uw project leidt tot stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied.

In het beheerplan van een specifiek Natura 2000-gebied leest u wanneer u een vergunning moet aanvragen. Daarnaast leest u in het beheerplan wat de voorwaarden zijn.

Overleg vooraf met belanghebbenden en met de provincie over uw plannen. Dit verhoogt de kans dat de provincie uw vergunningaanvraag goedkeurt.

Zo vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

Voorwaarden

Onder andere vee, wegverkeer en industriële bedrijven stoten stikstof uit. Uitgestoten stikstof kan weer neerdalen. Dit is stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie te groot wordt, dan kan de grond vermesten en verzuren. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur.

Leidt uw activiteit mogelijk tot stikstofdepositie in een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied)? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Heeft uw activiteit op een andere manier misschien effect op een Natura 2000-gebied? Dan heeft u waarschijnlijk ook een omgevingsvergunning nodig.

Voor ieder Natura 2000-gebied bestaat er een beheerplan. In dat beheerplan staat wanneer u een vergunning moet aanvragen. In het beheerplan staat ook voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

Termijn

Voor een omgevingsvergunning voor een activiteit in of dicht bij een Natura 2000-gebied geldt de uitgebreide procedure. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook het effect op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een vergunning? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55