Subsidie Zonnepanelen op parkeerterreinen​


Initiatiefnemers die zonnepanelen op parkeerterreinen willen realiseren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling kunnen zogeheten ‘solar carports’ worden ontwikkeld: een bestaand parkeerterrein dat overdekt wordt met zonnepanelen, denk bijvoorbeeld aan het TT-circuit. Initiatiefnemers die dergelijke projecten willen ontwikkelen kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen voor het realiseren, vervangen of versterken van de draagconstructie inclusief kosten voor fundering.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor bedrijven en organisaties, zowel groot als klein, inclusief eenmanszaken en samenwerkingsverbanden zoals vennootschappen en maatschappen. We verstrekken geen subsidie aan individuele personen.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten, mits die bijdragen aan het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein met een te installeren vermogen van minimaal 50 kWp;

  1. het realiseren van een draagconstructie voor zonnepanelen;
  2. het vervangen of versterken van een draagconstructie voor nieuw te plaatsen zonnepanelen. 

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000,--.

Subsidieplafond 2024: € 150.000,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55