Subsidie Oplossingen belemmeringen door netcongestie


De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen en het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe door het ondersteunen van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  1. een door een kennisleverancier uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen voor belemmeringen door netcongestie;
  2. de realisatie van een batterij ten behoeve van de door de aanvrager opgewekte elektriciteit of te verbruiken elektriciteit; Let op: voor deze optie is het subsidieplafond bereikt hiervoor kan geen subsidie meer aangevraagd worden!
  3. de realisatie van een oplossing voor belemmeringen door netcongestie anders dan de realisatie van een batterij als bedoeld in onderdeel b.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 15 januari 2024 tot en met 17 oktober 2025.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55