Subsidie Oplossingen belemmeringen door netcongestie


De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen en het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe door het ondersteunen van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  1. een door een kennisleverancier uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen voor belemmeringen door netcongestie;
  2. de realisatie van een batterij ten behoeve van de door de aanvrager opgewekte elektriciteit of te verbruiken elektriciteit;
  3. de realisatie van een oplossing voor belemmeringen door netcongestie anders dan de realisatie van een batterij als bedoeld in onderdeel b.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode: 15 januari 2024 tot en met 17 oktober 2025.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55