Subsidie Investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea


Deze subsidieregeling heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het museale aanbod en het weerbaarder maken van de museale sector in Drenthe.

Voor wie

Subsidie kan worden aangevraagd door kleine en middelgrote musea die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten die betrekking hebben op investeringen in de gebouwen of op het terrein van het museum:

  • vernieuwing van de vaste tentoonstelling; of
  • verbeteringen aan het gebouw of de buitenruimte die gericht zijn op de vaste presentatie; of
  • verbeteringen aan het gebouw of de buitenruimte gericht op het creëren van extra verdienmodellen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,--.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,--.

De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van de regeling € 250.000,--.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55