Subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0


De provincie Drenthe wil ondernemers stimuleren om zich meer op export te richten. Vanuit de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe is daarom geld beschikbaar voor internationale activiteiten.

U kunt nu ook subsidie aanvragen voor deelname aan een digitale beurs of handelsmissie, waar meerdere Nederlandse ondernemingen aan deelnemen.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Meer informatie over de onderdelen

Voor wie

De subsidie is voor mkb-ondernemingen in de provincie Drenthe. Zij kunnen subsidie aanvragen voor internationale activiteiten. Op het moment van de aanvraag zijn er nog géén verplichtingen aangegaan met betrekking tot deze activiteiten.

Het doel

Het verbeteren van de kennis van mkb-ondernemers over internationale handel. Dit moet uiteindelijk de export vanuit Drenthe stimuleren.

De subsidie

De regeling biedt financiële steun bij:

  • internationale marktverkenningsactiviteiten;
  • internationale marktontwikkelingsactiviteiten;
  • handelsmissies.

U kunt per subsidiabele activiteit meerdere aanvragen indienen, zolang het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 4 van deze regeling wordt hierop een uitzondering gemaakt en kan maximaal tweemaal per jaar door een aanvrager een aanvraag worden ingediend.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

.Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 100.000,00

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55