Subsidie Grondverwerving Natuur Netwerk Nederland (NNN) – Drenthe


De provincie Drenthe werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De ambitie is om samen met betrokken partners te werken aan klimaatbestendige, robuuste water- en natuursystemen in Drenthe.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

Over de regeling

Het NNN is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar om zo de biodiversiteit in Drenthe en de rest van Nederland te waarborgen.

Met deze subsidieregeling kunnen particulieren en terreinbeheerders (eindbeheerders) landbouwgrond binnen het NNN kopen. Gebouwen kunnen worden meegekocht als dat noodzakelijk is. Deze regeling maakt dat eenvoudig en financieel haalbaar, omdat de koper subsidie kan ontvangen voor het waardeverschil tussen landbouw en natuur en hier direct duidelijkheid over heeft.

Voorwaarden

De koper vraagt voorafgaand aan de koop van een stuk landbouwgrond binnen het NNN subsidie aan bij de provincie. Tegelijkertijd met het sluiten van de koopovereenkomst gaat de koper een overeenkomst aan met provincie Drenthe om de grond op een duurzame manier te beheren, de kwalitatieve verplichting.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Zie ook