Subsidie Fietsagenda 2023-2026


Het doel van de subsidie is om het fietsnetwerk in Drenthe te verbeteren, met speciale aandacht voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan een Drentse gemeente.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. maatregelen ter bevordering van een veilige fietsinfrastructuur in het kader van het SPV 2022-2026, bestaande uit ten minste een van de volgende onderdelen:
  1. het aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden;
  2. het saneren van onnodig geplaatste paaltjes en verticale elementen op of vlak naast fietspaden of, wanneer dit niet mogelijk is, het aanbrengen van attentieverhogende markeringen;
  3. het uitvoeren van gesloten verharding van fietsstroken en –paden;
  4. de aanleg van een verkeersveilige fietsoversteekplaats;
  5. het verbreden van fietspaden;
  6. de aanleg van een vrijliggend fiets- en bromfietspad op 50- en 80 km/h-wegen;
 2. de optimalisering van het utilitair hoofdfietsnetwerk, bestaande uit ten minste een van de volgende onderdelen:
  1. de aanleg van een vrijliggend fietspad voor zover dit deel uitmaakt van het utilitair hoofdfietsnetwerk;
  2. de verbreding van een vrijliggend fietspad voor zover dit deel uitmaakt van het utilitair hoofdfietsnetwerk, waarbij voor een eenrichtingenfietspad een verbreding naar minimaal 2,5 meter en voor een tweerichtingenfietspad een verbreding naar minimaal 3 meter wordt beoogd;
  3. veiligheidsmaatregelen voor oversteken en kruispunten voor zover deze deel uitmaken van het utilitair hoofdfietsnetwerk.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55