Stedelijk afvalwater zuiveren voor irrigatie


Stedelijk afvalwater wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Als u dit gezuiverde water wilt leveren aan derden voor landbouwirrigatie, moet het gezuiverde water extra worden gezuiverd. Voor het extra zuiveren moet u een vergunning aanvragen.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het zuiveren van stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U moet onder andere een risicobeheerplan indienen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een vergunning voor het zuiveren van stedelijk afvalwater voor irrigatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gezuiverde stedelijk afvalwater mag niet voor irrigatie worden gebruikt in een waterwinlocatie of een grondwaterzuiveringsgebied.
 • Het gezuiverde stedelijk afvalwater is schoon genoeg om te worden gebruikt voor landbouwirrigatie.
 • In een risicobeheerplan beschrijft u o.a.: 
  • het volledige zuiveringsproces van het stedelijk afvalwater
  • wie het gezuiverde afvalwater gaat gebruiken voor landbouwirrigatie
  • hoe het gezuiverde afvalwater gebruikt gaat worden voor landbouwirrigatie: 
   • exacte locatie
   • periode van gebruik
   • welke irrigatiemethode
   • voor welke gewassen
   • hoeveel gezuiverd afvalwater wordt gebruikt
   • vindt er menging plaats met andere waterbronnen
  • identificatie van omgevingen en populaties die milieu- en gezondheidsrisico’s kunnen lopen als het misgaat
  • beoordeling van de risico’s voor milieu en gezondheid van mens en dier
  • welke maatregelingen u gaat nemen om de risico’s tegen te gaan

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de provincie eenmaal met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55