Cofinancieringsaanvraag REP-SNN


Bij een aanvraag voor de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN) kàn provinciale cofinanciering worden aangevraagd. De provinciale cofinanciering is bedoeld om de kansen van Drentse instellingen en bedrijven bij REP-SNN-projectaanvragen te vergroten.

Voordat u een aanvraag voor provinciale cofinanciering indient, moet u eerst een subsidieaanvraag indienen in het kader van REP-SNN.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

De Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN)

Het doel van de Verordening REP-SNN is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren. Het stimuleren van de kansrijke sectoren vindt plaats door activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan onderzoek en innovatie, kennisontwikkeling en ondernemerschap.

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een door het SNN opgesteld volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier, vergezeld van de in het aanvraagformulier genoemde documenten. De subsidieaanvraag dient volledige informatie te bevatten met betrekking tot projectomschrijving, organisatie, begroting en financiering. Hiervoor dient een door het SNN verstrekt format te worden gebruikt.

Alle REP-SNN-aanvragen lopen via een van de drie noordelijke provincies. Voor REP-SNN-aanvragen in Drenthe verzoeken wij u altijd eerst contact op te nemen met een beleidsmedewerker van de afdeling Economie via post@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal inloggen en ondertekenen

Wilt u meer weten over het digitaal inloggen en ondertekenen? Kijk dan op onderstaande pagina's.