Ontheffing Omgevingsverordening


Wilt u iets doen dat volgens de regels in de Omgevingsverordening verboden is? U kunt in bepaalde gevallen toestemming aan de provincie vragen.

Aanpak

U vraagt bij de provincie om toestemming via het Omgevinsgloket.

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u toestemming kunt aanvragen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in met eHerkenning.

Voorwaarden

De provincie bepaalt wat de voorwaarden zijn voor de toestemming. Dit hangt af van uw situatie. Neem hiervoor contact op met de provincie.

Bezwaar en beroep

ent u het niet eens met de beslissing van de provincie? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna nog niet met de provincie eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de rechtbank. Dit heet ‘in beroep gaan’.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55