Ontheffing gedenktekens


Bent u een nabestaande en wilt u na een dodelijk verkeersongeval een gedenkteken op de plaats van het ongeval plaatsen? Dan kunt u dit bij ons aangeven. Een gedenkteken is onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden hebben als doel de veiligheid van zowel de bezoekers van het gedenkteken als de overige weggebruikers te beschermen.

Een omgevingsvergunning kan alleen door een nabestaande worden aangevraagd. Een gedenkteken is in beginsel alleen toegestaan in de provinciale wegberm ter plaatse waar zich het noodlottige ongeval heeft voorgedaan. Als voorwaarde wordt gesteld dat de desbetreffende locatie veilig per voertuig te bereiken is. Dit ter beoordeling van de provincie Drenthe als wegbeheerder.

Indienen aanvraag

Omgevingsloket

Let op: Voor het indienen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD of E-herkenning nodig

Termijn

De provincie Drenthe beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55