Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting


Ziet u een vervuiling of beschadiging van de bodem, dan moet u dit direct melden. Komt de vervuiling of beschadiging door een bedrijf met een omgevingsvergunning van de provincie? Dan doet u een melding bij de provincie. Ook als het om een verontreiniging gaat in een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied of in een Natura 2000-natuurgebied, meldt u dit bij de provincie. In alle andere gevallen doet u een melding bij de gemeente.

Ondertekenen met DigiD voorlopig niet mogelijk

Het digitaal ondertekenen met DigiD is vanwege technische redenen voorlopig niet mogelijk bij onze aanvraagformulieren.  I.p.v. daarvan kunt u bij de betreffende formulieren een gescande versie van uw handtekening toevoegen. Hiervoor gebruikt u het beschikbare format.  Later dit jaar zal ondertekenen met DigiD weer mogelijk zijn.  Ondertekenen met eHerkenning blijft wel mogelijk.

U meldt vervuiling of beschadiging van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. U doet een melding bij de provincie als:

 • u een omgevingsvergunning van de provincie heeft, en
 • het gaat om een vervuiling of beschadiging van de bodem in: 
  • een waterwingebied
  • een grondwaterbeschermingsgebied, of
  • een Natura 2000-natuurgebied

In alle andere gevallen doet u een melding bij de gemeente.

Komt het door u dat de bodem vervuild of beschadigd is? Dan moet u de vervuiling of beschadiging van de bodem terugdraaien. Hiervoor moet u bij de provincie een plan van aanpak indienen.

Aanpak

Zo snel mogelijk nadat u weet dat er een vervuiling of beschadiging van de bodem is, doet u een melding bij de provincie. Als de vervuiling door u komt, geeft u ook de volgende informatie aan de provincie door:

 • de oorzaak van de vervuiling en een uitleg hoe dit heeft kunnen gebeuren
 • welke stoffen in de bodem terecht zijn gekomen of op welke andere manier de bodem is beschadigd
 • andere gegevens die nodig zijn om in te schatten wat de gevolgen voor de omgeving zijn
 • welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem schoon te maken of de schade zo klein mogelijk te houden

De maatregelen die u kunt en moet nemen bij het schoonmaken hangen af van het soort vervuiling en de grootte van de vervuiling.

Wet- en regelgeving

RUD Drenthe

Bezoekadres

Vestiging Assen

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Vestiging Emmen

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen

Postadres

Postbus 1017
9400 BA Assen
info@ruddrenthe.nl 
Telefoon 0800-9102

Meer informatie over digitaal ondertekenen