Activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied


Gebieden waar drinkwater vandaan komt, zijn beschermd. Daarom heeft u toestemming nodig als u er activiteiten wilt uitvoeren. De provincie kan u vertellen wat wel en niet mag in zo’n gebied.

De gebieden waar ons drinkwater vandaan komt, moeten schoon blijven. Ook de gebieden eromheen moeten schoon blijven. Daarom gelden er regels voor activiteiten in deze gebieden.

In gebieden waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt, mogen alleen activiteiten plaatsvinden die daarmee rechtstreeks te maken hebben. Alle andere activiteiten zijn verboden.

In de gebieden eromheen mogen ook andere activiteiten plaatsvinden, maar deze mogen de zuiverheid van het grondwater niet bedreigen. U mag in deze gebieden bijvoorbeeld niet:

 • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
 • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
 • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen

Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie weet of alleen een melding voldoende is of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

In de vergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder omgevingsvergunning of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld het waterleidingsbedrijf dat het water uit het gebied haalt. Overleg vooraf ook met provincie én waterschap. Dit vergroot de kans dat de provincie u een vergunning geeft.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding voldoende is. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

De provincie bekijkt uw aanvraag voor een vergunning. Het kan zijn dat de provincie voorwaarden heeft gesteld om het gebied te beschermen tegen vervuiling.

Termijn

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat de activiteit begint.

Hoelang het duurt voordat u de vergunning krijgt, hangt af van het soort activiteit en de grootte ervan. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Standaardprocedure. Is de impact op de omgeving beperkt, dan geldt de standaardprocedure. De provincie beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. De provincie kan deze periode eenmaal verlengen met maximaal 6 weken.
 • Uitgebreide procedure. Is er een grote (potentiële) impact op de omgeving, dan geldt de uitgebreide procdure. Belanghebbenden krijgen de kans om te reageren op uw aanvraag. Daarnaast kan de provincie aanvullend onderzoek doen. Bij de uitgebreide procedure duurt het gemiddeld zo’n 6 maanden voordat er een definitief besluit is op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bij een standaardprocedure maakt u bezwaar bij de provincie. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55