Activiteiten in een stiltegebied


In een stiltegebied mag u in principe geen storende geluiden maken. Wilt u toch activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor toestemming heeft.

Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om: het organiseren van grootschalige evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • omroepinstallaties
 • muziekinstrumenten
 • drone’s
 • modelvliegtuien modelboten e.d. te gebruiken

Hiervoor kunt u een vergunning aanvragen. In een vergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zondervergunning mag u geen activiteiten uitvoeren. Voor en aantal activiteiten is het niet mogelijk een vergunning te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren of deelnemen aan een toertocht voor motorvoertuigen.

Voor een activiteit in een stiltegebied heeft u misschien ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als de activiteit op een andere manier de natuur verstoort of het milieu vervuilt.

Ook de gemeente kan regels maken voor geluid binnen een stiltegebied. Informeer daarom ook bij de gemeente waarin het stiltegebied ligt.

Aanpak

Vooroverleg

Overleg altijd eerst met de provincie en met de gemeente. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag positief beoordeelt.

 • Zo vraagt u een vergunning aan:
 • Ga naar het Omgevingsloket (https://omgevingswet.overheid.nl/home).
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: voor uzelf: met DigiD voor een bedrijf: met eHerkenning


Bij de vergunningaanvraag levert u onder andere de volgende informatie:

 • beschrijving van de activiteit
 • plattegrond van de activiteit de aard van het geluid
 • mogelijkheden om het geluid te beperken welke alternatieve locaties u heeft onderzocht uitleg waarom de alternatieve locaties niet geschikt bleken

Voorwaarden

De provincie of omgevingsdienst beoordeelt elke vergunningsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. De vergunning treedt in werking op de dag dat deze is bekendgemaakt.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na onze beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Wet- en regelgeving

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel 7.11 Besluit kwaliteit leefomgeving

Provinciale omgevingsverordening (POV) hoofdstuk 7

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55