Activiteiten in een stiltegebied


In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Wilt u toch activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor toestemming heeft.

In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Op deze manier beschermen we de leefomgeving en natuur. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
 • toertochten voor motorvoertuigen houden
 • varen met motorboten of waterscooters

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren.

Let op:

Voor een activiteit in een stiltegebied heeft u misschien ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als de activiteit op een andere manier de natuur verstoort of het milieu vervuilt.

Ook de gemeente kan regels maken voor geluid binnen een stiltegebied. Informeer daarom ook bij de gemeente waarin het stiltegebied ligt.

Aanpak

Overleg eerst met de provincie en met de gemeente. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag positief beoordeelt.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Bij de vergunningaanvraag levert u onder andere de volgende informatie: 
  • beschrijving van de activiteit
  • plattegrond van de activiteit
  • de aard van het geluid
  • mogelijkheden om het geluid te beperken
  • welke alternatieve locaties u heeft onderzocht
  • uitleg waarom de alternatieve locaties niet geschikt bleken

Voorwaarden

De provincie of omgevingsdienst beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na onze beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55