Wedstrijden op de weg, ontheffing


U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Aanpak

U komt in aanmerking voor ontheffing als uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade;
  • u kunt aantonen dat er goedkeuring is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement;
  • uit de aanvraag blijkt dat er ontheffingen nodig zijn van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als het volgende van toepassing is:

  • u wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg;
  • de wedstrijd speelt zich af op het gebied van meerdere gemeenten.

Contact

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg. Dat is:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat als de weg onder het beheer van het rijk valt.
  • De provincie als de weg op het grondgebied van meerdere gemeenten ligt.
  • De gemeente als de weg binnen die éne gemeente valt.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen