Hoe dient u een klacht in?


Vindt u dat een medewerker of bestuurder van de provincie Drenthe u niet goed heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

Een schriftelijke klacht bevat tenminste:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van de klacht. De klacht mag alleen gaan over het gedrag van een medewerker of bestuurder van de provincie.
  • Uw handtekening