Hoe dient u een klacht in?


Vindt u dat een medewerker of bestuurder van de provincie Drenthe u niet goed heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  • Tijdens een gesprek. Neem daarvoor contact met ons op.
  • Via een mail naar: klachten@drenthe.nl
  • Via ons digitale klachtenformulier. U kunt bij dit formulier inloggen met DigiD of eHerkenning.
  • Via de post. Stuur het naar: Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen

Een schriftelijke klacht bevat tenminste:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van de klacht. De klacht mag alleen gaan over het gedrag van een medewerker of bestuurder van de provincie.
  • Uw handtekening

Klacht indienen

U kunt uw klacht digitaal indienen via onderstaand formulier. U kunt bij dit formulier inloggen met DigiD of eHerkenning