Definitieve verkiezingsuitslag: overzicht kandidaat-Statenleden


De definitieve uitslag (juistheid vaststelling tellingen en voorkeursstemmen aan de hand van de kandidatenlijsten) is op donderdag 23 maart om 10.00 uur bekend gemaakt door Marco Out, voorzitter van het centraal stembureau op het provinciehuis in Assen. Bekijk hier het proces-verbaal van Provinciale Staten, waarin het aantal stemmen per kandidaat wordt weergegeven.

Zetelverdeling

De zetelverdeling voor de Statenperiode 2023 - 2027 ziet er als volgt uit:

Partij Zetels
Zetelverdeling 2023-2027
BBB 17
PvdA 4
VVD 4
CDA 3
GroenLinks 2
PVV 2
ChristenUnie 2
SP 2
Partij voor de Dieren 2
D66 1
Forum voor Democratie 1
Volt 1
Sterk Lokaal Drenthe 1
Ja21 1
TOTAAL 43

Kandidaat-Statenleden

Op basis van de definitieve uitslag zijn nu 43 kandidaat-Statenleden aangewezen. De eerstvolgende stap is dat zij aangeven of zij inderdaad benoemd willen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan benadert het centraal stembureau de eerste opvolger op de lijst. Maandag 27 maart ontvangen alle kandidaat-Statenleden een benoemingsbrief van het centraal stembureau.

Op woensdag 29 maart vanaf 13.30 uur vindt er een speciale Statenvergadering plaats, waarin de installatie plaatsvindt van de nieuwe Statenleden. Dan is het definitief welke 43 Statenleden Drenthe gaan vertegenwoordigen.

Partij Kandidaat-statenlid
Kandidaat-Statenleden
BBB dhr. H.G.J. Schuinder
BBB mw. A.A. Jongman
BBB dhr. W.H. Vossebeld
BBB dhr. B. Schütte
BBB mw. L.G.T. Mestemaker
BBB mw. S.A. Maris-Brouwer
BBB dhr. M. Jansen
BBB mw. C.R.S.C. Lodijzen
BBB mw. W.G. Bolhuis- van Unen
BBB dhr. J.P. Brouwer
BBB dhr. H.L. Smeenge
BBB mw. M. Veltrop-de Wilde
BBB dhr. P. Edelman
BBB dhr. G.A. Veltrop
BBB dhr. C.S. van den Berg
BBB dhr. J. van der Zee
BBB dhr. K. Timmerman
PvdA mw. Y.M. Turenhout
PvdA mw. F.S. Mensen-Maat
PvdA dhr. H. Loof
PvdA dhr. J. Puper
VVD mw. W.M. Meeuwissen-Dekker
VVD dhr. C. Vianen
VVD mw. A. Udinga
VVD dhr. J.R. Oosting
CDA dhr. H.G. Jumelet
CDA dhr. B. van Dekken
CDA mw. E.C. Vedder-Monaster
GroenLinks dhr. S.R. Pormes
GroenLinks mw. M. Hamraoui
PVV dhr. N.A. Uppelschoten
PVV dhr. K. Bosma
ChristenUnie mw. B. van den Berg-Slagter
ChristenUnie dhr. G.B.H. Brandsma
SP dhr. S.K.D.S. Zandvliet
SP mw. G.J. Dikkers
Partij voor de Dieren mw. R.R.M. Zuiker
Partij voor de Dieren mw. S.P. Peeks
D66 mw. A.M. Kleine Deters
Forum voor Democratie mw. C.E. Niessink
Volt mw. M. Kramer-Hammenga
Sterk Lokaal Drenthe dhr. A.K. Schoenmaker
Ja21 dhr. T.P. Blinde