Wedstrijden op de weg, ontheffing


Als u met betrekking tot een openbare weg wedstrijden met voertuigen, zoals auto of fiets wilt houden, bent u verplicht ontheffing aan te vragen van het verbod zoals genoemd in artikel 10 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Er is sprake van een wegwedstrijd, zodra prestaties worden vastgesteld en met elkaar worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld bij een autopuzzeltocht of wielerwedstrijd.

Waar vraagt u een ontheffing aan?

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg. Dat is:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat als de weg onder het beheer van het rijk valt.
  • De provincie als de weg onder het beheer van de provincie valt en als de route door meerdere gemeenten gaat.
  • De gemeente als de route binnen één gemeente valt.

In welke gevallen moet er een ontheffing worden aangevraagd?

  • U wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg;
  • De wedstrijd speelt zich af op het gebied van meerdere gemeenten;
  • U kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade (artikel 148 lid 2 Wegenverkeerswet 1994);
  • U kunt aantonen dat er goedkeuring is van de betrokken wegbeheerders en dat zij bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het evenement;
  • Uit de aanvraag blijkt dat er ontheffingen nodig zijn van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, duurt de behandeling korter of langer. Indien het langer duurt, ontvangt u hierover een bericht. Met dat bericht wordt de termijn eenmalig met een redelijke periode verlengd.

Bezwaar en beroep

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website: Bezwaar, beroep en zienswijzen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen