Subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe


Heb jij een idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand in jouw woonomgeving? In jouw dorp, straat of buurt? Een berm inzaaien met bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen, een bijenhotel neerzetten? De provincie Drenthe heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor alle mogelijk initiatieven van Drentse inwoners, die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken, zodat de biodiversiteit toeneemt. Het gaat om plannen die het openbaar groen verbeteren.

Aanvragen niet mogelijk

Let op: het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen is niet meer mogelijk.

De subsidie

Er is drie jaar lang een subsidiepot van 20.000 euro beschikbaar (in 2019, 2020 en 2021 elk jaar). Voor 2021 is er nog eens extra € 30.000,00 beschikbaar. Er geldt: op = op. De plannen moeten altijd overlegd worden met de grondeigenaar (bijvoorbeeld gemeente of waterschap).

Voor wie

De regeling is voor buurtbewoners (minstens drie) en lokale natuurwerkgroepen. Er kan alleen aangevraagd worden als men in de Provincie Drenthe woont.

Waarom deze subsidie?

Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinder en andere insecten.

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers. Met deze nieuwe subsidieregeling kunnen nu ook inwoners hieraan een steentje bijdragen.

Criteria

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aan een aantal criteria voldoen. Het moet de biodiversiteit versterken en zichtbaar aanwezig zijn op openbaar terrein. U voert het project (grotendeels) zelf uit. Over het beheer en onderhoud heeft u afspraken gemaakt met de eigenaar. Lees voor alle voorwaarden de officiële subsidieregeling.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Zie ook

Meer informatie over digitaal ondertekenen