Subsidie Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit


De leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dat zijn de doelen van de subsidieregeling Herstructurering ruimtelijke kwaliteit. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor projecten die verpaupering tegengaan. Of die stilgevallen vastgoed- of gebiedsontwikkelingen weer op gang brengen.

Let op: Aanvragen is momenteel niet mogelijk.

Voor wie

Iedereen mag een aanvraag indienen. U komt in aanmerking voor de subsidie als u voldoet aan de voorwaarden uit de uitvoeringsregeling.

Het doel

Een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Dit houdt specifiek in: verpaupering tegengaan en de kwaliteit verbeteren van de openbare ruimte. Het gaat om gebieden in Drenthe binnen de bebouwde kom, wijken en buurten, waar probleemsituaties zijn ontstaan. Bijvoorbeeld door een veranderende samenstelling van de bevolking en de huishoudens. Of doordat er een gebrek is aan economische impulsen.

De subsidie

Subsidie kan worden verstrekt voor verschillende soorten activiteiten. Denk hierbij aan het (deels) slopen van gebouwen, gebouwen revitaliseren of het anders inrichten van de openbare ruimte. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een aantal punten gehaald worden. In artikel 8 van de uitvoeringsregeling staat hierover meer informatie.

De subsidie vergoedt (deels) de kosten voor de uitvoering van een project.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Er is een nieuwe versie van deze regeling op de website. Lees verder voor meer informatie.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen