Provincie Drenthe helpt bij natuurvriendelijk isoleren!

Gepubliceerd op 26 maart 2024

Bent u een inwoner, gemeente of isolatiebedrijf en wilt u een woning of gebouw isoleren? De provincie Drenthe heeft een methode vastgesteld samen met gemeenten die het voor haar inwoners gemakkelijker maakt om energie te besparen én dieren te beschermen: het pre-soortenmanagementplan (pre-SMP). Een Utrechtse methodiek die de provincie Drenthe heeft overgenomen.

Bescherming van dieren

Met het isoleren van woningen worden regelmatig vogels of vleermuizen verstoord of gedood. Als er niet op een andere manier gewerkt wordt, gaan veel van deze soorten verloren. Vanuit de Omgevingswet is het verplicht deze soorten juist te beschermen. Voordat je start met isolatiewerkzaamheden moet daarom eerst onderzoek gedaan worden. Vaak zijn dit langdurige onderzoeken die ook veel geld kosten.

Om toch op korte termijn te kunnen isoleren biedt de provincie Drenthe de pre-SMP methodiek aan. De gemeente krijgt dan een tijdelijke omgevingsvergunning op voorwaarde dat de gemeente direct start met de onderzoeken en voorbereiding voor een volwaardig soortenmanagementplan. Zo doen gemeenten in één keer voor een gebied of de gehele gemeente ecologisch onderzoek. En neemt ze maatregelen ter bescherming van aanwezige diersoorten. Hierdoor is individueel ecologisch onderzoek per woning niet meer nodig.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “Met natuurvriendelijk isoleren gaat verduurzaming hand in hand met de bescherming van soorten. Door natuurvriendelijk te werken, krijgen vogels, vleermuizen of andere soorten de kans zich te verplaatsen vóórdat er wordt geïsoleerd.”

Werken volgens de natuurkalender

Van april tot en met juli is de kraam- en broedperiode van veel van deze gebouwbewonende soorten. In die periode mogen beschermde dieren niet verstoord of verjaagd worden van hun verblijfplaatsen. De soorten zijn dan niet in staat om zich te verplaatsen zonder dat hun jongen sterven. Het is daarom extra belangrijk dat isolatiebedrijven werken volgens de natuurkalender.

Dus wilt u energie besparen én vogels en vleermuizen beschermen? Informeer dan bij uw isolatiebedrijf of zij uw woning natuurvriendelijk kunnen isoleren. En neem contact op met uw gemeente om navraag te doen of zij een (pre)-soortenmanagementplan omgevingsvergunning hebben of aan het voorbereiden zijn. Bekijk voor meer informatie de website van de provincie Drenthe.