Nieuwe subsidieregelingen 2023


De komst van het nieuwe jaar is voor veel mensen het moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Voor de provincie Drenthe is het ook een moment dat nieuwe subsidieregelingen openen, regelingen worden verlengd of er nieuw budget beschikbaar komt. Bent u een (agrarisch) ondernemer of actief bij een stichting of vereniging en wilt u uw organisatie ontwikkelen? Dan is er misschien een subsidieregeling waar u gebruik van kunt maken om de eerste stappen te zetten. Hieronder vindt u een (onvolledig) overzicht van de (nieuwe) subsidieregelingen die open gaan aan het begin van 2023. Wilt u een compleet overzicht van alle subsidies? Kijk dan bij het Subsidieloket.

Voorkom schade door wolven

Bent u hoefdierhouder in de provincie Drenthe en wilt u wolfwerende afrastering plaatsen? De provincie komt u tegemoet in de kosten om gehouden hoefdieren te beschermen tegen aanvallen van wolven. Meer informatie over deze regeling.

MKB Advies Voucher

Bent u een Drentse mkb-ondernemer en wilt u advies inwinnen om uw bedrijf te ontwikkelen op het gebied van slimme, groen of impactvolle wijze? Vraag een MKB Advies Voucher aan en huur een kennismakelaar in om samen plannen te maken! Meer informatie over deze regeling

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Bent u een Drentse mkb’er en wilt u uw onderneming (meer) digitaal maken? Dat kan met de subsidie Digitaliseringsvoucher Drenthe. Versterk het digitale bereik of de digitale weerbaarheid van uw bedrijf. Meer informatie over deze regeling

Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Wilt u een duurzaam energieproject uitvoeren en kunt u geen stroom terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk? Dan biedt de regeling voor oplossingen bij netcongestie wellicht mogelijkheden. U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek of technische oplossingen. Meer informatie over deze regeling

Subsidie Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

Bedrijven die een grootzakelijke aansluiting nodig hebben, maar deze niet kunnen krijgen vanwege de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk kunnen een aanvraag doen voor haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve oplossingen. Meer informatie over deze regeling

Subsidie Sportevenementen Drenthe

In Drenthe bruist het! De provincie wil door het ondersteunen van sportevenementen bijdragen aan een gevarieerde en aantrekkelijke sportevenementenkalender. Gemeenten, sportverenigingen of sportbonden kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Meer informatie over deze regeling

Subsidie Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

De provincie Drenthe wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om deze positie te behouden is voor 2023 subsidie beschikbaar om de kwaliteit van recreatieve fietspaden in Drenthe te verbeteren. Meer informatie over deze regeling

Subsidieregeling Levensloopbestendig wonen

Deze regeling is bedoeld voor niet-particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld voor woningbouwcorporaties. De regeling is bedoeld voor het aanpassen van woningen, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Het gaat om aanpassingen zoals het automatiseren en slimmer maken van processen in huis, het plaatsen van bredere deuren, een antislipvloer of verlaagde drempels. Meer informatie over deze regeling

Subsidie voor knelpunten bij woningbouwprojecten

Deze subsidie kan worden verleend aan projecten waar een onrendabele top bestaat en is voor zowel nieuwbouw-, transformatie- en sloop-nieuwbouwprojecten. Naast de subsidieregeling kan ook gebruik worden gemaakt van de expertise van het Impulsteam om woningbouwprojecten te versnellen en zo te zorgen voor meer passende woningen in Drenthe. Meer informatie over deze regeling