Nieuwe dans-, muziek- en theatervoorstellingen mogelijk voor een levendig cultureel aanbod in Drenthe


Het publiek kan de komende twee jaar weer extra genieten van kunst en cultuur in Drenthe. De cultuursector krijgt eenmalige provinciale ondersteuning bij het maken en uitvoeren van nieuwe producties. Met het programma ‘Herstel en versterken Drentse cultuursector’ versterkt de provincie de positie van zzp’ers in deze branche. Ook hoopt de provincie met dit programma op een vernieuwend cultureel aanbod in Drenthe voor jong en oud.

Het gaat om in eerste instantie om vijf projecten. Binnenkort worden nog een aantal projecten voorgedragen voor ondersteuning. De eerste vijf projecten zijn:

Roestvrij Theater: ‘Het Schitterende Bos’ en ‘Achter de Schermen’;

Roestvrij Theater maakt een theatrale wandeling ‘Het Schitterende Bos’ van circa twee uur. Een bijzondere route waarin met geluid-en lichtinstallaties, projecties en video-mapping het verhaal wordt verteld van de niet zichtbare processen in het bos. Ook maken zij de podcast ‘Achter de schermen’ waarin podcastmakers op een speelse manier een beeld geven van het leven in een Drentse schouwburg en het theatervak.

Garage TDI: ‘Drentse Liederencyclus’

Garage TDI maakt samen met Go Classic, Kamerorkest Somer en Annette Timmer een theatrale en muzikale wandeltocht in de Drentse natuur, geïnspireerd op liederen van Schubert, vormgegeven door jongeren van de Theater-vooropleiding van Garage TDI.

Kunst & Cultuur: ‘Het Nieuwe Goed’

Kunst & Cultuur organiseert broedplaatsen in de Drentse schouwburgen (op de dagen dat deze niet gebruikt worden), waar jonge talentvolle cultuurmakers onder begeleiding van professionele coaches kunnen experimenteren met verschillende kunstvormen en disciplines. Elke broedplaats resulteert in een voorstelling of eindpresentatie.

Podium Zuidhaege: ‘Studio Z’

Onder de noemer Studio Z - productiehuis creëert Podium Zuidhaege minimaal zes artist-in-residence plekken in eigen huis voor professionele kunstenaars. De kunstenaars werken voor korte of langere tijd bij Podium Zuidhaege aan een artistiek onderzoeksproject, geïnspireerd op de omgeving. Het resultaat bestaat uit zes presentaties in de vorm van concerten, voorstellingen of exposities.

Culturele Impuls Drenthe

In december maakte de provincie Drenthe bekend extra steun te verlenen aan de Drentse cultuur sector. Samen met culturele partners wil de provincie de komende twee jaar inzetten op het verstevigen van de positie van zelfstandigen in deze branche, ondersteunen van vrijwilligers, het bieden van een vernieuwend cultuuraanbod en zorgen voor hogere bezoekersaantallen in de schouwburgen. De afgelopen maanden heeft de provincie gesprekken gevoerd met cultuurpartners en daar zijn deze eerste concrete projecten uit voort gekomen. In totaal is er 660.000 euro beschikbaar vanuit de provincie Drenthe voor de periode van twee jaar.

Zie ook: Provincie Drenthe steunt Drentse cultuur