Provincie Drenthe steunt Drentse cultuur


Extra aandacht voor de positie van zelfstandigen in de cultuursector, stimuleren van een vernieuwend cultuuraanbod, waarderen en vasthouden van vrijwilligers en zorgen voor hogere bezoekersaantallen: dat zijn de uitgangspunten van het plan dat de provincie Drenthe samen met partners heeft gemaakt om de Drentse cultuursector te versterken. In totaal is er 660.000 euro beschikbaar vanuit de provincie Drenthe.

Er zijn al meerdere projecten in de maak: van een programma voor jongeren in theaters genaamd ‘Qui We’ en participatief locatietheater tot het verenigen van ZZP kunstenaars in het KunstLab. Een van de grotere projecten uit het plan is ‘Drenthe Draait Door’. Cultuurinstellingen waaronder Podium Zuidhaege, Garage TDI, Roestvrij Theater, Theater Ogterop, Theater Tamboer, Loods13 en het Atlas theater maken theaterproducties op bijzondere locaties in hun eigen regio. Betekenisvolle verhalen worden verteld op een locatie in plaats van het theater. Voor het werven van nieuwe vrijwilligers werkt de provincie samen met Kunst & Cultuur, BOKD, CMO STAMM, Biblionet, Platform Drentse Musea en Kenniscentrum Events. Gezamenlijk wordt gekeken naar het ontwikkelen van trainingen, een vrijwilligerspas en het werven van scholieren en studenten als vrijwilligers.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: “Het mooie aan dit plan is dat we samen met de cultuursector hele concrete activiteiten hebben bedacht. We hebben volop aandacht voor jong talent en richten ons ook op de verbinding tussen cultuurmakers onderling, maar ook richting de inwoners van Drenthe. Ook is er aandacht voor vrijwilligers, die we heel hard nodig hebben om alle mooie locaties zoals theaters, musea en kerken die we in Drenthe rijk zijn, draaiende te houden.”

De steun voor de Drentse cultuursector is hard nodig. Corona heeft veel invloed gehad op de sector. Veel zelfstandige professionals zijn bijvoorbeeld elders aan het werk gegaan of hebben zich omgeschoold. Hoewel het virus nu minder een rol speelt, blijven de bezoekersaantallen in deze sector achter in vergelijking met de periode vóór corona. Samen met de aanhoudende prijsstijgingen en hoge energiekosten heeft dit een negatief effect op de inkomsten en investeringsruimte van Drentse culturele instellingen. De provincie hoopt met het plan ‘herstel en versterking van Drentse cultuursector’ de sector een steuntje in de rug te bieden.

Begin 2023 worden de plannen definitief gemaakt. In de loop van 2023 tot en met 2024 gaan de projecten van start.