Invoering nieuwe GLB, wat betekent dit voor u?


Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kunt u bijvoorbeeld vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten. De voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen, terwijl via het mestbeleid (7e Actieplan) ook het nodige op uw bedrijf af komt.

Dit betekent dat het GLB anders wordt dan u gewend bent, maar het biedt ook kansen. Tijdens een informatieavond vertellen beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en van RVO u graag over het GLB.

Hoe kunt u met het GLB uit de voeten in uw bedrijf?

De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling, onder andere in relatie tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), aan bod. Hoe kunt u de eco-regeling in uw bedrijfsplan opnemen?

Waar en wanneer

Donderdag 17 november 20.00 – 22.00 uur bij Restaurant Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1, Exloo. U kunt hier gratis parkeren. Inloop vanaf 19:45 uur.

Aanmelden

Graag horen we of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier GLB-avond Drenthe. Meld u zo snel mogelijk aan, bij voorkeur voor maandag 14 november 2022. Dit in verband met de beschikbare capaciteit van de locatie.

Wij zien uit naar uw komst!

Via onze website kunt u meer informatie en de eerdere presentaties (van de informatieavonden van afgelopen zomer) terugvinden.