Invoering nieuwe GLB, wat betekent dit voor u?


Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren vergoed die, naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben voor de natuur en milieu.

Informatie-avond

Donderdagavond 1 december 2022 is weer een informatieavond. Beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en van RVO vertellen u graag over het GLB.

De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling, onder andere in relatie tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), aan bod. Hoe kunt u de eco-regeling in uw bedrijfsplan opnemen?

Waar en wanneer

  • Donderdag 1 december 20.00 – 22.00 uur bij Restaurant De Turfsteker, Hoofdstraat 48, Westerbork. U kunt hier gratis parkeren. Inloop vanaf 19:30 uur.

Aanmelden

U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Online webinars

U heeft de mogelijkheid online webinars te bekijken. Daarvoor kunt u zich hieronder aanmelden:

Meer informatie kunt u vinden op de website van het RVO.

Terugkijken van eerdere presentaties

Tijdens twee informatieavonden in juli 2022 heeft het programmateam GLB u verteld over de voortgang van de invoering van het nieuwe GLB. Centraal stond het presenteren van de basispremie, de voorwaarden die daaraan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling.

De avonden in Westerbork en Valthermond zijn inmiddels geweest. U kunt hier de presentaties in PDF terugkijken:

Vragen en antwoorden

Tijdens de avond zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Een aantal vragen zijn later uitgezocht. Lees de antwoorden die we ontvangen hebben.


Overige informatie