Economische Koers Drenthe in beeld


In Drenthe willen we gastvrij zijn voor ondernemers en bedrijven en willen we iedereen de kans bieden om zijn of haar talenten te ontwikkelen. In een economisch klimaat waarin we verschil maken: door actief in te spelen op de mogelijkheden om bedrijven en werkgelegenheid aan Drenthe te binden. Maar ook door samen met ondernemers, kennisinstellingen en andere partners in te spelen op de kansen en uitdagingen die op onze economie en samenleving afkomen. Vanuit deze ambities uit het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ is in het voorjaar van 2020 de Economische Koers Drenthe 2020-2023, Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact, vastgesteld. We zijn een eind op weg en laten u graag een selectie van de behaalde resultaten tot nu toe zien.

Het zijn turbulente tijden. De realiteit van vandaag is dat de coronapandemie, de groeiende spanning op de energie- en woningmarkt, de rentestijging, toenemende inflatie, wereldwijde leveringsproblemen en de oorlog in Oekraïne een forse impact hebben. En tot slot zetten de stikstofproblematiek en de krapte op de arbeidsmarkt de economische vitaliteit en het vestigingsklimaat zwaar onder druk. Als provincie willen we naast onze ondernemers staan. Dit doen we door ondernemers te ondersteunen, te faciliteren of door het aanjagen en financieren van projecten en initiatieven. Samen kijken we vooruit hoe we deze maatschappelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden. In tijden van crisis ontstaan ook innovatie en creativiteit. Juist door de uitdagingen van deze tijd groeit bij bedrijven het besef dat investeren in slim, groen en impact geen luxe is, maar eerder noodzaak.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ik ben er trots op dat bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen ook in deze spannende tijden durven te investeren in groei, innovatie en de toekomstige arbeidsmarkt; omdat zij de noodzaak zien dat we elkaar nodig hebben om met de maatschappelijke uitdagingen aan de slag te gaan. Dit komt niet alleen ten goede aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid, maar ook aan de Drentse welvaart in de meest brede zin van het woord.”

Bent u benieuwd naar de verhalen uit Drenthe? En welke innovaties en initiatieven zijn ontwikkeld? Bekijk dan de 'Economische koers Drenthe in beeld' met aansprekende voorbeelden van bedrijven en projecten uit de Drentse economie.