Drenthe bouwt 13.000 woningen met de woondeals


In Drenthe werken alle gemeenten, woningcorporaties en de provincie Drenthe samen, zodat er minimaal 13.000 woningen gebouwd kunnen worden. Om de woningproductie tot en met 2030 te versnellen hebben de gemeenten en de provincie samen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening twee regionale woondeals ondertekend in Emmen. De derde woondeal voor de Regio Groningen-Assen wordt door de provincie en de gemeenten ondertekend. De minister ondertekent deze, als het Gronings deel ook gereed is, naar verwachting begin volgend jaar. De woningcorporaties steunen de gemaakte afspraken. Er komen 3.790 woningen in de regio Noord-Drenthe, 4.177 in Zuidoost-Drenthe en 5.033 in Zuidwest-Drenthe. Het gaat om betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, starters en mensen die zorg aan huis nodig hebben.

Eerder werd bekend dat de provincie jaarlijks 4,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor woningbouw. Vanuit het Rijk is in de afgelopen periode al ruim 45 miljoen euro naar Drenthe gevloeid, voor nieuwbouw, herstructurering en verduurzaming. Gedeputeerde Hans Kuipers: “Drenthe is bereid nog meer te doen en uit de woonvisies van gemeenten blijkt dat de ambitie hoger is dan de 13.000 woningen uit de regionale woondeals. Alle negen woningcorporaties in Drenthe steunen de plannen van de gemeenten. Ik ben er trots op dat we in Drenthe door de korte lijnen en intensieve samenwerking tot mooie woondeals zijn gekomen.”

Minister De Jonge: “We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. En kijkend naar de veranderingen in de wereld om ons heen zal dat niet gemakkelijk worden. Dit vraagt een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder - van overheden, corporaties en marktpartijen. De woondeals in Overijssel en Drenthe zijn snel tot stand gekomen met alle betrokkenen en daarmee goede voorbeelden voor anderen.”

Drentse woonplannen

De afspraken in de regionale woondeals gaan over het aantal woningen dat gebouwd wordt in de regio, de inzet die iedere partij gaat leveren om de woningen te realiseren en de wijze waarop wordt samengewerkt. Er zijn voorgaande jaren voldoende (twee derde) betaalbare woningen gebouwd. Voor de komende periode worden de locaties en de doelgroepen waarvoor wordt gebouwd verder uitgewerkt. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij door bijvoorbeeld het doorrekenen van prijzen van woonplannen of door het tekort aan ambtenaren te helpen opvangen. Met extra menskracht kunnen plannen sneller uitgevoerd worden.

Betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen

Om meer woningen te kunnen aanbieden aan onder meer starters, senioren, spoedzoekers en mensen die zorg aan huis nodig hebben, wil de overheid meer regie nemen door te sturen op betaalbaarheid. Met de regionale woondeals blijven de partijen hard doorwerken aan nieuwbouw in Drenthe om zo bij te dragen aan het oplossen van het landelijke woningtekort.

Fotograaf: Guido Hansman