Bekendmakingen


De provincie Drenthe publiceert wekelijks korte bekendmakingen in l huis-aan-huisbladen in Drenthe.

Op deze website vindt u de officiële teksten met eventuele stukken van het afgelopen half jaar. Oudere bekendmakingen en stukken zijn te vinden in ons webarchief.

Publicatieperiode
t/m

Documenten bij bekendmakingen

Besluiten en ontwerpbesluiten zijn bij de bekendmakingen in PDF-formaat gepubliceerd. Alle overige documenten zijn in PDF-formaat beschikbaar. In sommige gevallen staan ze in een ZIP-bestand. Dit gaat dan om aanvraag en bijlagen.

Reageren

Wilt u bezwaar maken? Of een beroep of zienswijze indienen? Bij elke bekendmaking staan de mogelijkheden vermeld.

Over uw buurt

'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. U vindt hier vergunningen, plannen en regelgeving van alle overheden.  Dus van gemeente, provincie en waterschap. Dat kan via een app op de smartphone of tablet. Of rechtstreeks in uw mailbox.