Bekendmakingen


De provincie Drenthe publiceert al haar kennisgevingen en officiële bekendmakingen in het Provinciaal Blad. U kunt uitgebreid zoeken op de website Officiële Bekendmakingen. Daar vindt u ook de bekendmakingen van andere overheden, zoals waterschappen en gemeenten.

Zoeken in de bekendmakingen

Zoeken in de bekendmakingen

Terinzage liggende documenten bij kennisgevingen en bekendmakingen

Terinzage liggende documenten zijn bij de bekendmakingen in PDF-formaat gepubliceerd. Bij meerdere documenten zijn deze meestal in een ZIP-bestand te vinden.

Reageren

Wilt u bezwaar maken? Of een beroep of zienswijze indienen? Bij elke bekendmaking staan de mogelijkheden vermeld.

Over uw buurt

'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. U vindt hier vergunningen, plannen en regelgeving van alle overheden.  Dus van gemeente, provincie en waterschap. Dat kan via een app op de smartphone of tablet. Of rechtstreeks in uw mailbox.