Subsidie Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie


De provincie Drenthe wil het realiseren van duurzame energieopwekking en energiebesparingen stimuleren. Het blijkt echter dat er in de praktijk praktische belemmeringen optreden die dit in de weg staan. Daarvoor is de subsidieregeling adequate netten en co2 reductie in het leven geroepen.

Over de regeling

Voor deze regeling kan een kennisleverancier ingehuurd worden die advies levert voor één van onderstaande categorieën:

  1. de haalbaarheid van alternatieve aansluitmogelijkheden in situaties waarbij realisering van elektriciteitsopwekprojecten belemmeringen ondervinden van transportschaarste op het elektriciteitsnetwerk.
  2. de haalbaarheid van duurzame electriciteitsopwekking en gebouwgebonden energiebesparingsmaatregelen.

Voor categorie 1 geldt dat het project al aantoonbaar uitgewerkt is, of het project staat op de interesse of claimlijst van de netbeheerder, of het zon- of windproject kan geen aansluiting krijgen met teruglevermogelijkheid.
Voor categorie 2 geldt dat er sprake moet zijn van een opwekinstallatie met opwekcapaciteit van minimaal 15 kWp en maximaal 5MWp. Daarnaast moet het project gericht zijn op gebouwgebonden energiebesparing waarbij het advies gericht is op mogelijkheden die leiden tot CO2 reductie.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Maximale bijdrage: € 4500,-

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55