Subsidie MIT Haalbaarheid 2021


Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Met de subsidie MIT Haalbaarheid is het mogelijk een haalbaarheidsonderzoek te doen zodat je inzicht krijgt in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico's van jouw vernieuwende idee, project, dienst of procedé. Hierdoor kun je antwoord krijgen op vragen zoals: welke middelen zijn nodig om het project succesvol te kunnen doorvoeren en wat zijn uiteindelijk de slaagkansen? Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet je uiteindelijk een beslissing kunnen nemen of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van je vernieuwende idee.

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Het haalbaarheidsproject moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda
  • Er zijn nog geen verplichtingen (bijvoorbeeld afsluiten van contracten) aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode is van 20 april 2021 9.00 uur tot en met 9 september 2021 17.00 uur

Voor deze regeling is (nog) geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21