Subsidie Grondverwerving Natuur Netwerk Nederland (NNN) – Drenthe


Binnen het provinciale Programma Natuurlijk Platteland ligt de focus onder andere op de functiewijziging van landbouw naar natuur. Landelijk wordt er gewerkt aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).Het NNN vormt een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Over de regeling

Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar om zo de biodiversiteit in ons land te waarborgen.

Om de beoogde 73.000 hectare aan natuurgebied in Drenthe te halen (in 2027), is besloten dat vanaf 1 juni zowel terrein beherende organisaties (TBO’s) als particuliere inwoners een stuk grond kunnen kopen binnen het NNN. De provincie stelt hiervoor een subsidieregeling beschikbaar.

Voorwaarden

De koper vraagt voorafgaand aan de koop subsidie aan bij de provincie. Tegelijkertijd met het sluiten van de koopovereenkomst gaat de koper een overeenkomst aan met provincie Drenthe, de kwalitatieve verplichting."

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget : € 2.500.000,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Zie ook