Subsidie Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe


De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. Ook op het culturele vlak is dit goed voelbaar.
Festivals, concerten en exposities zijn afgelast, inkomsten zijn fors teruggelopen en nieuwe projecten zijn beperkt mogelijk. Met het Snelloket voor cultuurprojecten wil de provincie cultuur in Drenthe ook tijdens deze crisis stimuleren. Met deze regeling richten we ons specifiek op gezelschappen, verenigingen en kunstenaars. Met deze subsidie wil de provincie kleinschalige projecten op korte termijn mogelijk te maken.

Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Het project is een direct gevolg van (of reageert op) de coronacrisis.
  • Het is een nieuw project.
  • Het project is nog niet gestart op het moment van aanvragen.
  • Binnen 8 weken na subsidieverlening moet worden gestart met uitvoering van de activiteiten.
  • Het project past binnen de regels die de Veiligheidsregio Drenthe op dit moment hanteert.

Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het beschikbare aanvraagformulier en het verplichte format voor het projectplan (odt, 23 kB).

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe

Aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe kan ook als u een rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen/verenigingen) bent:

  • met een statutaire doelstelling binnen de werkterreinen van het fonds;
  • die niet gericht zijn op belangen van één of enkele personen;
  • met een breed samengesteld bestuur c.q. raad van toezicht.

Voor meer informatie zie https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-drenthe of neemt u contact op met Alie Brinks, ambtelijk secretaris, via 0592-365346 of per mail  a.brinks@cultuurfonds.nl

K&C helpt

Heb je een idee voor een project, maar kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een projectplan? Of ben je op zoek naar partners? Zoek dan contact met K&C. K&C helpt amateurs en professionals bij het opzetten van kansrijke culturele projecten.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen