Subsidie Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe


De subsidieregeling is bedoeld voor maakbedrijven die investeren in het slimmer maken van hun productieprocessen en ook aandacht besteden aan duurzaamheid. Daarnaast moet het bedrijf ook laten zien welke activiteiten het onderneemt om kennis te delen met andere mkb’ers en eventueel ook met kennis- en onderwijsinstellingen. De demonstratiebedrijven kunnen 50% subsidie krijgen op investeringen tot een maximum van 200.000 euro per bedrijf.

U kunt voor deze regeling geen aanvraag meer indienen, het subsidieplafond is bereikt.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Let op

Per abuis zijn in een eerder gepubliceerde versie van de regeling Slimme Demonstratiefabrieken in artikel 8, lid 2 sub a. en b. foutieve cijfers opgenomen met betrekking tot de scores die minimaal voor het criteria ‘slim’ en ‘schoon’ behaald moeten worden. De juiste scores treft u aan in de nieuwste en geconsolideerde versie van de regeling via de link op deze webpagina.

Voorwaarden

Ondernemers die hun bedrijf slimmer en schoner willen maken en die hun ervaringen met andere bedrijven willen delen, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

U kunt voor deze regeling geen aanvraag meer indienen, het subsidieplafond is bereikt.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55