Subsidie Dorpsinitiatieven


In Drenthe bruist het van de ideeën waarbij burgers hun creativiteit en burgerkracht inzetten voor het bevorderen van een leefbaar platteland in hun eigen omgeving. De provincie wil die plannen ondersteunen. Daarvoor is er voor iedere gemeente een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar. Zij kunnen dat inzetten als cofinanciering voor de dorpsinitiatieven die zij zelf ook belangrijk vinden en mede financieren.

Deze dorpsinitiatieven zijn gericht op ten minste één van de volgende leefbaarheidsthema’s:

  1. wonen en leefomgeving
  2. mobiliteit
  3. voorzieningen
  4. werk en economie
  5. sociale structuur

Let op: Aanvragen is niet meer mogelijk. De aanvraagperiode is afgelopen.

Voor wie

De regeling is bestemd voor Drentse gemeenten die het bedrag als cofinanciering kunnen inzetten.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 50.000,00 per gemeente

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen is niet meer mogelijk, de aanvraagperiode is afgelopen.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen